Bireysel Terapi

Danışanların sorun alanlarının birebir,terapistle ele alındığı seanslardır. Seanslar görüşme tekniklerinin yanısıra, terapistin uygun gördüğü yardımcı tekniklerinde kullanılmasıyla sürdürülür. Ayrıcagrup ve aile terapileri gibi başka terapi teknikleriyle birlikte de kullanılabilir.

Bireysel terapideki bazı sorun alanlarına; başarısızlık, performans kaygısı (akademik, spor ve sahne sanatları vb. alanlarda), insan ilişkilerinde yaşanan güçlükler, genel kaygı ve korkular (uçak, kapalı yer, yükseklik vb.), özgül ve yaygın fobiler, kronik yas, kronik ağrılar, migren, öfke patlamaları, uyku problemleri, depresyon (çökkünlük) örnek olarak verilebilir.

Bu kategoriden diğerleri: Grup Terapisi »