Pazartesi, 15 Aralık 2014 00:00

Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Birimi

Yazan 
Öğeyi Oyla
(0 oy)

-Şirket ve Kurumlara Yönelik Hizmetler:

Değişen piyasa talepleri karşısında yenilenebilme refleksine sahip olmak ve alanda fark yaratabilmek, en önemli bileşen olan insan kaynağının optimum düzeyde kullanılması, uzun vadeli kalıcı verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesinde önemli kaliteler olarak sayılabilir. Bu kaliteler, ancak şirketin kendi bireyselliği çerçevesinde doğru tanımlanırsa işlevsel olabilirler. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar;

-Yetenek yönetimi; Mevcut insan kaynağından optimum verimin elde edilmesi için çalışanların uygun pozisyonlara yerleştirilmesi yönünde danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

-Çalışan destek sistemi; Kişinin kendi kaynaklarını keşfetmesi, geliştirmesi ve kullanmasıyanısıra sınırlılık ve zorluk alanlarının bireysel bazda değerlendirmesi ve uygulamaların yapılması ve bu zorlukların giderilmesi yönünde danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

-Kurumsal gelişim; Kurumun kendi kaynaklarını keşfetmesi ve geliştirmesi adına gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

-İş yaşamına yönelik eğitim ve seminer programları; İhtiyaç doğrultusunda gerekli eğitim ve seminerlerin verilmesini kapsar.

-Eğitim Kurumlarına Yönelik Hizmetler:

Tüm bileşenleriyle bir bütün olan eğitim kurumlarında, sistemin parçaları arasındaki işleyiş kurumsal işleyiş kalitesi üzerinde azımsanmaz bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda birimimizde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimlerinde çalışanlara; pratiklerinde kullanacakları değerlendirme yöntem ve araçları konusunda eğitim ve süpervizyon sağlanması.

-Öğretmen ve okul yöneticilerine; Sistem içi koordine çalışma koşullarının oluşması adına iletişim kanallarındaki akışın sağlanması ve korunması yönünde uygulama ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

-Ailelere yönelik; Sürecin ayrılmaz ortaklarından olan ailelerin ihtiyaç ve beklentilerinin yanısıra sisteme- parçası oldukları eğitim sistemine- katkılarının da sağlanması yönünde uygulamalar yapılması .

Okunma 1953 defa