Grup Terapisi

Çoğunlukla ortak bir tema çerçevesinde biraraya gelenkişilere yönelik olarak uygulanan psikoterapi tekniğidir. Terapi sürecinde gruptaki kişilerin birbirinden destek alarak sorunalanları üzerindeçalışmaları ve yol katetmeleri hedeflenir.

Süreçte deneyimlenen aidiyet ve tek olunmadığı duygusu ayrıca tedavi edici etkiye sahiptir. Ortak temaya örnek olarak uçuşkorkusu, ortak travmalara maruz kalmış olmak, alkol ve madde bağımlılığı, kronikyas, cinselistismar, sosyalkaygı, utangaçlık gibi konular gösterilebilir.Kimi zaman da heterojen yaşantı grupları olarak dizayn edilebilirler.