Özel Öğrenme güçlüğünün ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan 10 alt testten oluşan bir bataryadır. İlkokul 1. sınıftan itibaren uygulanabilir. Uygulanan alt testler

1. Matematik Testi
2. Okuma Testi
3. İşittiğini yazma testi
4. Gördüğünü yazma testi
5. Saat çizme testi
6. Head sağ-sol ayırt etme testi
7. Haris lateralleşme testi
8. Öncelik sonralık ilişkilerinin sorgulanması testi
9. Sıralama testi
10. Gessel gelişim figürleri testi

1. Stroop Testi TBAG Formu:

Odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç ve bilgi işlemleme hızı

2. Sayı Dizisi Öğrenme Testi:

Öğrenme ve kısa-süreli bellek

3. İşaretleme Testi Türk Formu:

Görsel mekansal algılama, sürekli dikkat (vijilans), görsel tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmal

4. Wisconsin Kart Eşleme Testi:

Karmaşık (yönetici) dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, çalışma belleği, yönetici işlevler, kavramsallaştırma, soyut düşünme

5. İşitsel-Sözel Öğrenme Testi:

Sözel malzemeye ilişkin bilgi işlemleme süreçleri (sözel öğrenme, serbest hatırlamaya dayanan kısa-süreli ve uzun-süreli bellek, geriye bozucu etki ve tanıma türü hatırlama)

6. Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu:

Kısıtlı kapasite sistemlerini (kısa-süreli bellek ve dikkat) (işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede)

7. Raven Standart Progresif Matrisler Testi:

Görsel-mekansal algılama, kategori değiştirebilme, çalışma belleği, soyutlama, irdeleme ve genel yeteneği

8. Çizgi Yönünü Belirleme Testi:

Görsel mekansal algılama ve yönelim (oriyantasyon)

9. Bender Gestalt :

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.

10. Benton Görsel Bellek Testi:

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

11. Standardize Mini Mental Test:

Bireyin bilişsel durumunun tespit edilebildiği, pratik bir değerlendirme testidir.

•    Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

•    Frostig Görsel Algı Testi

Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir. 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanabilir. Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dak. sürmektedir.

•    Denver

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi, geri mi yoksa ileri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

•    AGTE

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

•    Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

•    Gessell Gelişim Figürleri Testi

2- 6 yaş arası çocukların görsel, motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

•    CAT (Çocukların Algılama Testi)

C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmuştur. Kız, erkek 4-12 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir.
C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla yaratılmıştır. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

•    Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Louisa Düss testi, çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerin biridir. Bu test çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmış 10 adet kısa hikayeden oluşturulmuştur ve çocuktan bunları tamamlaması istenir. Her öykünün bir içeriği vardır. Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır.

•    Draw A Person

Çocuğun çizdiği bir insan resmi üzerinden, onun ruhsal dünyasına inebilen, kişilik analizi yapabilen, çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı olan bir kişilik testidir. Çocukların çizdikleri resimler onların iletişim problemlerinden kardeş kıskançlığına, depresyondan aile içindeki sorunlara kadar pek çok konudaki duygularına ilişkin ipuçları verir. Ayrıca motor, bilişsel, duygusal, kişilik gelişimlerine ilişkin bilgi elde edilir.

Sayfa 1 / 2

Makaleler

EMDR Terapisi
EMDR nedir? 1980 sonlarında Francine Shapiro tarafından geliştirİlmiş EMDR (Eye…
Çarşamba, 14 Ocak 2015 00:00

Aile Danışmanlığı ve Evlilik Terapisi
Aile Danışmanı, Evlilik Danışmanı, Evlilik Psikoloğu, Aile Terapisti, Evlilik Terapisti…
Pazartesi, 15 Aralık 2014 00:00

Ergenlerde Depresyon
Ergenlerde depresyon, ergenlik döneminde sık karşılaştığımız psikolojik problemlerden bir tanesidir.…
Pazartesi, 15 Aralık 2014 00:00

Depresyon Belirtileri
Depresyonun en temel belirtisi, hayattan eskisi kadar zevk almamaktır. Kişi…
Pazartesi, 15 Aralık 2014 00:00

Depresyon Türleri
Yapılan araştırmalar ve karşılaşılan vakaları incelemesi sonuncunda 7 değişik depresyon…
Pazartesi, 15 Aralık 2014 00:00